Nedrivning af vores gamle antenne i Vandmanden

UdklipNedrivning af vores gamle antenne, der er placeret på anden p-plads til højre i Vandmanden vil foregå

Tirsdag den 19 december 2017 mellem kl. 7:00 og 16:00

Vigtigt!

Til grundejerne der benytter anden p-plads i Vandmanden.

Det er vigtigt at alle p-pladserne ved antennen er tomme i dette tidsrum, således entreprenøren har plads til at arbejde på samt plads til deres lastbil/kran.

 

Snerydning og glatførebekæmpelse

Hvordan er det nu med de sne-regler?

Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje, p-pladser og stier glatte, så skal såvel du som grundejere og grundejerforeningen i sving.

Klik her for at læs mere om, hvordan vi sammen sikre, at vores område bliver et trygt sted at færdes, både for dig og dine gæster, posten, renovationen, hjemmehjælpere m.fl. når sne og is sætter ind.

 

Danmarks Naturfredningsforening – affaldsindsamling 2017

Danmarks Naturfredningsforening – affaldsindsamling 2017

Grundejerforeningen har modtaget nedenstående information fra Egedal kommune vedr. den årlige affaldsindsamling sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Hvis du kunne tænke dig, at være arrangør for affaldsindsamling for vores område den 2. april 2017 kan du kontakte bestyrelsen, så vil vi hjælpe til med information til grundejerne per mail og/eller hjemmesiden.

Yderligere information om indsamlingen finder du i nedenstående link.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til grundejerne i

Grundejerforeningen Langekær

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19:00

i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2017 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2017, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2017 kl. 19:00.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Christian Kirkedal, Anette Holm, Kit Kjældmand, Michael Work, Janne E. Johansen, Carsten Jensen, Janni Terkelsen

Asfalt projekt.

Asfalt projektet er nu nået til Krebsen og de er startet her til morgen. Vi beder alle om at følge deres anvisninger og se at flytte sine køretøjer og andet så de kan komme til.

P-pladserne er brugbare ligeså snart de er færdige.

mvh

Bestyrelsen

Regler for bebyggelsen.

Som vedtaget på generalforsamlingen 2016 vil bestyrelsen arbejde på et regelsæt omkring bebyggelsen der skal definere hvad der er tilladt i grundejerforeningen Langekær baseret på eksisterende servitutter og lokalplaner.

Hvis der er nogen grundejere der er interesseret i at arbejde med dette kan man sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@skorpionen73.dk

Bestyrelsen vil så tage kontakt til de interesserede efter sommerferien for at iværksætte dette arbejde.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen