Gravearbejdet ifm. fibernet fra TDC NET

Kære Grundejere

Her lidt info omkring gravearbejdet i forbindelse med fibernet fra TDC NET

Efter at have talt med Egedal kommune og TCD NET er vi blevet informeret om følgende:

Vi behøver ikke at afholde en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af gravearbejdet i forbindelse med TDC NET fibernet, for begrund af “privat vej lovet”, så kan en borger eller grundejerforening ikke nægte at der bliver gravet gas, el og fiber ned. Men vi vil være med til et vejsyn hvor vi vil gennemgå planlægningen af gravearbejdet.

Når vi ved mere omkring gravearbejdet og evt. tidsplan vil vi orienteret jer om dette på mail og hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nedrivning af Gas-husene

Kære grundejere
Nedrivningen af gas-husene i Skorpionen og Fiske vil starte i morgen fredag d. 2/10, det forvendes at tage 14 dage. De starter i Skorpionen og slutter i Fiskene.

Er der spørgsmål er i velkommen til at skrive til bestyrelsen@skorpionen73.dk 😊

Afholdelse af den udsatte ordinære generalforsamling 2020

Kære grundejere

Grundet Covid19-omstændigheder blev den ordinære generalforsamling den 12. marts 2020 udsat. Det er igen muligt jf. myndighedernes regler for større arrangementer og forsamlinger, at afholde vores ordinære generalforsamling for 2020.

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2020, se indkaldelsen her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

AFLYST – Generalforsamling torsdag den 12. marts 2020

AFLYSNING !

Ordinær generalforsamling Torsdag den 12. marts 2020

Kære grundejere

Bestyrelsen har været meget i tvivl om generalforsamlingen skal gennemføres pga. omstændighed med coronavirus. Vi har også fået henvendelser fra grundejere mht. om generalforsamlingen afholdes / bør afholdes af samme årsag.

Bestyrelsen har besluttet at aflyse eller rettere udsætte generalforsamlingen i morgen d. 12/3 af hensyn til evt. smitterisiko.

Af gode grunde har vi ikke en ny dato for generalforsamlingen men håber, at få den gennemført løbet af forsommeren eller september måned.

Nuværende bestyrelsen forsætter frem til generalforsamlingen er afholdt.

Om driften

Bestyrelsen kan varetage driften i henhold til budgettet for 2020, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2019.

Udsendte dagsorden

Forslag med økonomiske konsekvenser og rev. budget for 2020 vil ikke kunne blive effektueret inden generalforsamlingen er afholdt.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Langekær
Bestyrelsen

————

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Langekær

På nedenstående link findes Dagsorden og regnskab m.v. til brug for foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 12. marts 2020.

Dagsorden

Årsrapport

Intern Bilagskontrollørers påtegning

Budgetforslag

Fuldmagtsblanket

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Langekær
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Grundejerforeningen Langekær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 – 22.00
i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2020 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2020, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2019 kl. 19.00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kørsel på vores grønne områder og aflåsning af bom

Kære Grundejere

Vi må desværre konstaterer, at der igen er kommet en stigende trafik af biler med/uden trailer på vores grønne områder. Dette er naturlig vis ikke tilladt og vi må henstille til at denne trafik ophør.

Vi skal kunne færdes trykt på de grønne områder – især vores børn

Ja, vi er flere der bor langt fra en parkeringsplads men sådan er vores boligområde.

Derudover ødelægger det græsplæner og stier, som i mange tilfælde efterfølgende skal rette op. Dette skal vi alle være med til at betale og det er ikke ret og rimeligt.

Bom – begrænsning af indkørsel

Ved sidste p-plads i Krebsen har, der i mange år været opsat afspærring for at forhindre indkørsel til de grønne områder ad denne vej til fodboldbane (store græsplæne). Den nuværende bom har af flere omgange været låst.

I 2018 blev der ligeledes opsat bom ved den fælles legeplads (mellem Vandmanden og Skorpionen) og har være aflåst hele tiden.

Begge bomme er blevet aflåst igen.

Derudover ser bestyrelsen også på at få opsat en bom op forenden af første p-pladsen til højre i Krebsen, da vi er oplyst om at der ofte bliver kørt ind ad denne vej.

Aflåsning af bom

I forbindelse med aflåsning af bom i Krebsen kom der tvivl og spørgsmål fra nogle grundejere

  • Det er jo en brandvej
  • Brandbiler og ambulancer skal kunne komme ind til hvor jeg bor

Bestyrelsen har naturligvis talt med Frederiksborg Brand & Redning og fået deres godkendelse. De oplyser, at det ikke er en brand- og eller redningsvej og de skal nok skaffe sig adgang, så de kan komme til de huse de skal til. Derudover blev vi oplyst at:

  • Brandvæsnet vil benytte sig af de brandhaner, som er mellem husene og/eller deres biler.
  • Ambulancer vil altid holde p-pladserne og benytte stierne mellem husene.

Hvis det havde været en brandvej måtte der ikke være p-pladser foran bommen, som der altid har været.

Med venlig hilsen
bestyrelsen