Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen

Nyt fra Novafos 13-04-2021

Vedlagte billede viser hvor novafos vil lægge jord så det mindst mulig gener grundejerne og kan tilrettelægge deres arbejde. En del af jorden skal bortkøres da den ikke vil være indbygningsegnet. Navafos har markeret på vedhæftet kort, hvor de vil lægge jorden. Udgangspunktet er at jorden bliver fjernet hver dag til fyraften. Græsarealerne markeret med gul til midlertidigt oplag (ca. 5-10 kvm) – dvs. disse jordoplag bliver fjernet, når vi skal fylde jord i hullerne igen. Jordoplagene bliver hegnet inde, så børn og andre ikke benytter jorden som legeområde. Se billedet her
___

11-04-2021

Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen i perioden april til juli 2021. Læs informations brevet her

Bestyrelsen har nu modtaget fra Novafos informations brevet, som de har givet eller vil give til grundejerne i Skorpionen vedr. udskiftning af vandledninger i dette område. Bestyrelsen kender ikke den endelig plan på hvor Novafos vil begynde eller hvornår de er de enkelte steder.