Nye projekter

Udover de projekter, som er blevet vedtaget på generalforsamling arbejder bestyrelsen i øjeblikket på

Kommende:

  • Ind scanning af dagsorden og referat fra generalforsamlinger i gennem tiden samt det gamle foreningsblad Krümmel. Materialet vil herefter være tilgængeligt på vores hjemmeside.
  • Renovering eller ny stibelysning mellem husene samt ny kabelføring, da kablerne er fra husene blev bygget og gå gennem husene/skuerne
  • Vedtægter – reformering /modernisering af disse
  • Energi- og varmebesparelse ved efterisolering af tage, betonfacader samt opsætning af sekundær varmekilder, herunder varmepumpe