Maling af carportenes frontstykke og tværlægte til første stolpe – 2019

Maling af lægte hvor carportnr. er monteret (for- og underside) og tværlægte til første stolper, da de trænger meget.

Projektet blev vedtaget på generalforsamlingen 13. marts 2019.