Opsætning og tømning af affaldsbeholder – 2019

Projektet er gennemført og afslutte.

For at give et større incitament til at opsamle efterladenskaber fra sin hund(e) og formindske noget af det ’små’ affald, der bare bliver smidt på de grønne områder og på p-pladserne vil, der blive opsat affaldsbeholder, som tømmes 1 gang om måneden af vores gartner for de grønne områder.

Projektet blev vedtaget på generalforsamlingen 13. marts 2019.