De gamle gas-huse

Arbejdsgruppen bestående af grundejere og Mette fra bestyrelsen blev nedsat på generalforsamlingen den 13. marts 2019:

Arbejdsgruppen skal komme med gode forslag til hvad husene kan bruges til eller skal de helt fjernes. Forslagene skal indeholde eventuelle omkostninger.

Hvis du har forslag til eller gerne vil deltage i arbejdsgruppen er du velkommen til at skriver til bestyrelsen på bestyrelsen@skorpionen73.dk