Vigtige oplysninger og status om projekter i området

Kære grundejere

Som i sikkert har bemærket, arbejdes der en hel del på vores grønne områder og i carportene. YouSee vil også i den kommen tid arbejde i området.

Grønne områder – her foretages kantbeskæring, oprydning i området,  fældning af træer ved Vægten, skel til Park Alle. I november påbegyndes fældning og beskæring af træer i randbeplantningen.

Carportene tømrer og malerarbejdet er god i gang med reparation og maling af stopler og vindskeder efter en lidt turbulens tidsplan fra KASA.

YouSee – i den kommen tid vil YouSee arbejde i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.

For at se datoer og flere beskrivelser klik her

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Det skal bemærkes, at bestyrelsen IKKE læser og besvarer opslag på Facebook.

Reparation og Maling af carportene

Vi har fra KASA modtage revideret tidsplan for reparation af stolper og derved også malearbejdet.

Krebsen: malerarbejdet påbegynder mandag d. 10/9

Vandmanden: reparation af stolper påbegynder mandag d. 10/9

så det vil være en god idé ikke have sin bil i carporten i dagtimerne

Desuden

Vil havegartnerne fra mandag d. 10/9  og nogle dage frem foretage oprydning m.m. langs buskene ved de første p-pladser op mod randbeplantningen.

Der for må der ikke parkeres på de første p-pladser i Vandmanden, Krebsen og Fiskene i dagtimerne.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sommervedligeholdelse af de grænne områder

Grundejerforeningen har indgået en aftale med TRIM-havebrug om sommervedligeholdelse af de grønne områder.

De er godt igen med at få områderne til at se pæne ud igen.

Ved græsslåningen er der nogle helligedag/forglemmelser, som de vil rette op på de næste par dage.

Ukrudtsbekæmpelse/sprøjtning af stierne er fortaget men der vil gå nogle dag før resultatet begynder at kunne ses.

I næste uge vil de starte med at beskærer buskene langs stierne.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Hvis i vil indgå en aftale med TRIM-havebrug om græsslåning af firkanten er i velkommen til at kontakte dem på 20482429 eller trim-havebrug@hotmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ekstra lamper på carportene

Som vedtaget på vores generalforsamling den 21. marts 2018 skal der opsættes ekstra lamper på vores carporte. Arbejdet er afsluttet og udføres af Egedal El.

De første lamper blev opsat i Skorpionen med henholdsvis 3W og 9W LED pære for at se hvilken lysstyrke der var behov for. Vi har valgt at bruge 3W LED, da den giver en fin belysning på stien.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Langekær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00
i Stenløse Kulturhus, stor sal

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2018 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2018, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2018 kl. 19:00.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nedrivning af vores gamle antenne i Vandmanden

UdklipNedrivning af vores gamle antenne, der er placeret på anden p-plads til højre i Vandmanden vil foregå

Tirsdag den 19 december 2017 mellem kl. 7:00 og 16:00

Vigtigt!

Til grundejerne der benytter anden p-plads i Vandmanden.

Det er vigtigt at alle p-pladserne ved antennen er tomme i dette tidsrum, således entreprenøren har plads til at arbejde på samt plads til deres lastbil/kran.


Projektet med nedrivningen af vores gamle antenne i Vandmanden er nu fortaget.