AFLYST – Generalforsamling torsdag den 12. marts 2020

AFLYSNING !

Ordinær generalforsamling Torsdag den 12. marts 2020

Kære grundejere

Bestyrelsen har været meget i tvivl om generalforsamlingen skal gennemføres pga. omstændighed med coronavirus. Vi har også fået henvendelser fra grundejere mht. om generalforsamlingen afholdes / bør afholdes af samme årsag.

Bestyrelsen har besluttet at aflyse eller rettere udsætte generalforsamlingen i morgen d. 12/3 af hensyn til evt. smitterisiko.

Af gode grunde har vi ikke en ny dato for generalforsamlingen men håber, at få den gennemført løbet af forsommeren eller september måned.

Nuværende bestyrelsen forsætter frem til generalforsamlingen er afholdt.

Om driften

Bestyrelsen kan varetage driften i henhold til budgettet for 2020, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2019.

Udsendte dagsorden

Forslag med økonomiske konsekvenser og rev. budget for 2020 vil ikke kunne blive effektueret inden generalforsamlingen er afholdt.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Langekær
Bestyrelsen

————

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Langekær

På nedenstående link findes Dagsorden og regnskab m.v. til brug for foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 12. marts 2020.

Dagsorden

Årsrapport

Intern Bilagskontrollørers påtegning

Budgetforslag

Fuldmagtsblanket

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Langekær
Bestyrelsen