Regnvandsledninger. Vigtigt!!!

Arkiv

Som I kan se af brevet fra Novafos, så er der problemer med regnvandsafløbet i langt de fleste af de huse, hvor Novafos skal skifte vandledninger.

Det betyder at de huse som lige nu får lagt nye vandledninger ind må imødese en ekstra regning for udbedring af regnvandsafløbet. Som det fremgår af skrivelsen er der problemer med tilkoblingen fra skuret og til selve brønden.

Og da det tilsyneladende er et generelt problem, skal alle nok fremover forvente at der skal ske en udbedring af regnvandsledningen.

I første omgang er det de 16 huse i Skorpionen der har et problem, men som skrevet skal alle nok afsætte midler til denne udbedring.

Hvad der er sket med de huse der allerede har fået lagt nye vandledning ind, står lidt hen i det uvisse, og ingen kan svare på det.

Læs brevet fra Novafoss grundigt igennem og der er også fotodokumentation i dette brev.

Det er den enkelte grundejer som har ansvaret for regnvandsledninger der ligger op til huset og under huset og haven. Det står tydeligt i deklarationerne, som det også fremgår af brevet.

Grundejerforeningen der derfor ikke en del i denne proces, og al henvendelse skal ske til Novafos.

Der bliver omdelt et tilbud fra Egedal Gruppen (kloakmester) i uge 29 til de 16 grundejere som det foreløbig handler om og det er nok en fordel at slå til mens der er gravet op. Prisen for udbedringen er lige nu 6250 kr. inkl. moms.

link til “brev til GF Langekær” her