Ladestander til elbiler

Status:

Gruppen har nu gennemgået mulighederne for at få installeret en ladestandere.

Her ses en liste med top 3 muligheder vi har gennemgået:
– Privat ladestandere
– Offentlig ladestandere
– De gamle gashuses lokation kunne bruges

Vi arbejder på at give muligheden for alle. Der er en masse beslutninger som skal tages ifm. et større indgreb, som involverer nye el-installationer m.m.
Der er meget arbejde endnu, men der er fremskridt. Vi har fået afklaret at offentlige ladestandere ikke er en god ide da alle kan parkere og lade op.
De gamle gas huses lokation skal bruges til trailere, så vi står nu med en retning som er private ladestandere.
Da el-installationerne ved de nummeret parkeringsbåse er gamle overvejer vi lige nu, om det er muligt at få renoveret disse. Dette skal så give muligheden for at få installeret en ladestandere.

Vi er som altid meget interesseret i at modtage forslag fra fagfolk, gode idéer og generelt mangler vi også flere hænder.
Vi håber på forståelsen for, at dette projekt ikke er en hurtig streg i sandet, men vi er positive indstillet, og ser frem til at præsentere flere nyheder i den nærmeste fremtid.

Arbejdsgruppen bestående af grundejere og Dennis fra bestyrelsen blev nedsat på generalforsamlingen den 13. marts 2019:

Arbejdsgruppen skal undersøge muligheder, pris, afregning for elforbrug, tidsplan mm.

Hvis du har forslag til eller gerne vil deltage i arbejdsgruppen er du velkommen til at skriver til bestyrelsen på bestyrelsen@skorpionen73.dk

“Vi må se i øjende, at der over de næste år kommer flere El-biler og plugin-hybrid biler på vejene og derved også i vores område.”