Information ang. etablering af flygtningeophold ved Stengårdsskolen

Arkiv

Egedal Kommune har udsendt information inden de gik på juleferie om planer om oprettelse af opholdssted for flygtninge på Stengårdsskolens parkeringsplads.

Her kan du læse den information bestyrelsen har modtaget. For yderligere information, indsigelser eller lignende, henvises til Egedal Kommune (evt. kontaktpersonen der henvises til i nedenstående e-mail:

Mail fra Egedal Kommune til grundejerforeningen

Vedhæftede filer:

brev til borger om flygtningepavilloner

Pavillion_Tegninger

Situationsplan

Opdatering:

Bestyrelsen hr d. 7. januar sendt egedal kommune et svarbrev.

Svarbrev til kommunen – flygtningesagen

BEMÆRK.

Arkiv

– at fra den 01.11.2014 bliver alt skriftligt materiale sendt via e-mail og lagt på foreningens hjemmeside.

(Grundejere der har fået fritagelse fra Digital post og godkendelse fra bestyrelsen, vil fortsat få materialet omdelt.)

– at bestyrelsesmøderne vil fra den 1. januar 2015 blive afholdt 2. mandag i måneden.

Den næste ordinære generalforsamling bliver afholdt:

onsdag den 4. marts 2015 kl. 19:00

i mødesalen under Ølstykke Bibliotek