Ny træer og buske/planter – 2019

Status pr. 12-04-2019

Bestyrelsen har sammen med Trim-havebrug d. 11. april gået rundt i området for at besigtige træer og buske som bør erstattes, og nye buske/planter til udfyldning af ‘huller’ i randbeplantningen. Når bestyrelsen har gennemgået materialet fra Trim-havebrug vil der her på siden komme yderligere information hvor og hvad der erstattes og ny blandes.

__

Erstatning af de træer og buske/planter, som er gået ud samt evt. udfyldning af de ‘huller’ der er kommet efter fældning i randbeplantningen.

Projektet blev vedtaget på generalforsamlingen 13. marts 2019.