Vigtige oplysninger og status om projekter i området

Arkiv

Kære grundejere

Som i sikkert har bemærket, arbejdes der en hel del på vores grønne områder og i carportene. YouSee vil også i den kommen tid arbejde i området.

Grønne områder – her foretages kantbeskæring, oprydning i området,  fældning af træer ved Vægten, skel til Park Alle. I november påbegyndes fældning og beskæring af træer i randbeplantningen.

Carportene tømrer og malerarbejdet er god i gang med reparation og maling af stopler og vindskeder efter en lidt turbulens tidsplan fra KASA.

YouSee – i den kommen tid vil YouSee arbejde i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.

For at se datoer og flere beskrivelser klik her

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Det skal bemærkes, at bestyrelsen IKKE læser og besvarer opslag på Facebook.

Reparation og Maling af carportene

Arkiv

Vi har fra KASA modtage revideret tidsplan for reparation af stolper og derved også malearbejdet.

Krebsen: malerarbejdet påbegynder mandag d. 10/9

Vandmanden: reparation af stolper påbegynder mandag d. 10/9

så det vil være en god idé ikke have sin bil i carporten i dagtimerne

Desuden

Vil havegartnerne fra mandag d. 10/9  og nogle dage frem foretage oprydning m.m. langs buskene ved de første p-pladser op mod randbeplantningen.

Der for må der ikke parkeres på de første p-pladser i Vandmanden, Krebsen og Fiskene i dagtimerne.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen