Affald

Arkiv

Som alle nok allerede ved, så er der etableret 21 affalds-øer på vores parkeringspladser. Dette er en midlertidig ordning indtil vi får etableret de 10 affaldsstationer delvis nedgravet, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22.6.

Hvor længe det midlertidige ordning skal vare ved vi ikke, men vi arbejder hårdt på at komme i gang med projektet. Vi har på bestyrelsesmødet den 8.8. (se referatet) peget på 10 steder, som nu skal forhandles med kommunen. Du må meget gerne kommentere dette forslag men det skal ske i forhold til at sende os en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Vi orker ikke de mange facebook-opslag, som ofte bliver afsporet.

Hvis du har kommentarer skal disse være os i hænde senest den 25.8. da vi forventer at træffe den endelige afgørelse med kommunen og entreprenøren denne dag.

Men vi orker naturligvis gerne konstruktive forslag og kommentarer, som vi tager med videre i arbejdet. Desuden arbejder vi på at skaffe det nødvendige lån til formålet.

Hilsen bestyrelsen