Asfalt

Arkiv

Kære Grundejere. I forbindelse med at vi får lagt ny asfalt ville det være rigtig godt når den nye asfalt er lagt at når vi alle kører på den at vi tænker lidt over hvor meget vi bruge vores servostyring på bilerne. hvis man bare holder stille og drejer rattet er det faktisk nok til at lave mærker i asfalten. Men hvis man i stedet triller bare en lille smule mens man drejer på rattet kommer der ikke mærker.
Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Info Vedr Yousee

Arkiv

Til grundejerne i

Grundejerforeningen Langekær

 Rettelse – Information om YouSee

 I fremsendte mail af 1. juni 2016 var der desværre blevet opgivet et forkert kontingent beløb for næste halvår, med betaling den 1. juli 2016.

I forbindelse med, at vi pr. 01.07.2016 overgår til, at det er YouSee, der håndterer alt vedrørende  vores tv og tv pakker, vil vi alle i en valgperiode på ca. 3 uger have adgang til fuldpakken. Alle husstande vil modtage information fra YouSee om dette.

Dette vil være gratis, og er alene ment som en appetizer fra YouSee for, at vise os hvad vi kan vælge imellem.

Det er vigtigt, at man indenfor valgperioden, oplyser YouSee om hvilken pakke man ønsker i fremtiden. Hvis dette ikke er sket, vil signalet blive slukket, idet YouSee ser den manglende henvendelse som et NEJ TAK.

Årsagen er, at alle skal bekræfte at de ønsker at fortsætte med YouSee, før YouSee grundet gældende lov må fortsætte med at sende signalet.

Da Verdens TVs (Copydan) regler ikke giver mulighed for at opdele en regning, således at grundejerne selv via YouSees opkrævning betaler for det næste halvår, skal vi som forening betale for hele året.

Dette medfører, at vores næste opkrævning pr. 01.07.2016 vil blive tilføjet Copydan afgiften på kr. 218.06 pr. husstand, således vi i alt skal betale

Kontingent for 2. halvår (ifølge generalforsamlingen)       kr.     2.142,50

Copydan afgift                                                                                    kr.          218,06

Ialt pr. 01.07.2016                                                                              kr.      2.360,56

YouSee vil i 2016 ikke opkræve Copydan afgift for grundpakken. Øvrige pakker skal betale som hidtil.

Fra 01.01.2017 vil det være YouSee der opkræver den fulde Copydan afgift.

Kontingentet vil fra 01.01.2017 være kr. 4.200 årligt, som betales med kr. 2.100 halvårligt (1/1 og 1/7).

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Langekær

Bestyrelsen

Asfalt

Arkiv
 

 

 

Til grundejerne i

Grundejerforeningen Langekær

 

Renovering af asfalt i grundejerforeningen Langekær

Som vedtaget på vores generalforsamling den 8. marts 2016 skal vi have renoveret vores asfalt.

Arbejdet er sat til at begynde i uge 23 og vil strække sig over ca. 4-5 uger, så det vil være fuldført inden de fleste går på sommerferien.

 

Vi ved god, at nogle har fået det med meget kort varsel, men det var desværre ikke muligt for entreprenøren, at udfører det senere på året.

 

Arbejdet bliver udført af entreprenør Georg Jørgensen.

 

Tidsplanen for asfaltarbejdet ser ud som følger:

 

Vægten udføres 8-9 Juni.
Der startes med opretning af dæksler og brønde mandag og tirsdag.

 

Skorpionen udføres 10+13+14 juni.
Ligeledes opretning af brønde og dæksler et par dage før.

 

Vandmanden udføres 21-22-23-24 juni.
Ligeledes opretning af brønde og dæksler et par dage før.

 

Krebsen udføres 4-5-6 juli.
Ligeledes opretning af brønde og dæksler et par dage før.

 

Fiskene udføres 7-8 og 11 juli.
Ligeledes opretning af brønde og dæksler et par dage før.

 

Vigtigt under!

Det er vigtigt at p-pladserne er tomme når asfalt firmaet kommer, så alle bedes flytte deres biler fra de p-pladser hvor der bliver skiltet med at der asfalteret. Husk, der må ikke parkeres på stamvejene og græsplænerne.

Entreprenøren sætter skilte op dagen før de kommer og asfalterer, så alle kan se, hvor de kommer og laver arbejdet, og nå at reagerer på det. I fald der er biler, motorcykler, trailer, campingvogne, både og lignende der ikke er fjernet, har entreprenøren bemyndigelse til at flytte disse på ejers regning og ansvar.

Firmabiler og varevogne bedes parkeret uden for Grundejerforeningens p-pladser så længe arbejdet står på, og IKKE på stamvejene, da disse skal holdes fri så entreprenøren, renovations bilen, udrykningskøretøjer m.m. kan komme forbi.

 

Vigtigt efter!

For at undgå mærker i den nye asfalt, må der i en periode på 3 måneder ikke parkeres køretøjer som har støtteben, f.eks. campingvogne, motorcykler og lignende, da dette vil give mærker. Såfremt man har større trykfordelings plader til at ligge under støttebenene, vil det være muligt at parkere efter kortere tid.

Ligeledes må der ikke opsættes containere eller blive leveret tunge varer i en periode på 3 måneder.

Det bør bemærkes at frihøjden i carportene bliver 2-3 cm lavere, så hvis man har en høj bil bør man være opmærksom på dette.

Ligeså snart entreprenøren er færdig med en p-plads, er den som udgangspunkt klar til brug, og det er ikke nødvendigt at vente med at parkerer med almindelig personvogn under 3.500 kg. Husk dog, at tunge køretøjer og køretøjer med støtteben bedes vente.

 

Med venlig hilsen

 

Grundejerforeningen Langekær

Bestyrelsen