Snerydning og glatførebekæmpelse

Hvordan er det nu med de sne-regler?

Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje, p-pladser og stier glatte, så skal såvel du som grundejere og grundejerforeningen i sving.

Læs mere om, hvordan vi sammen sikre, at vores område bliver et trygt sted at færdes, både for dig og dine gæster, posten, renovationen, hjemmehjælpere m.fl. når sne og is sætter ind.

Din opgave:

Du skal som grundejer sørge for at rydde sne og salte eller gruse omkring din ejendom.

  • Alle stier rundt om din ejendom i hele stiens bredde
  • Har du en sti mellem din ejendom og carportene eller p-pladserne skal du også tage denne
  • Trapper i forbindelse med stien om din ejendom skal også tages med
  • Lad ikke sneen ligge i bunker op ad brandhaner eller EL- eller TV-kasser

Kan du ikke selv stå for snerydning og glatførebekæmpelse, må du sørge for at have en aftale med naboen eller andre, om at de ordner snerydningen og foretaget glatførebekæmpelse for dig, hvis behovet opstår.

Hvornår skal du rydde sne og salte?

  • Du skal rydde sne og salte eller gruse snarest muligt efter snefaldet eller det glatte føre er indtruffet
  • Ifølge praksis skal du sørge for, at der er ryddet for sne og foretaget glatførebekæmpelse i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 22.00. Om søndagen dog i tidsrummet mellem kl. 8.00 – 22.00
  • Du behøver ikke tage hjem fra arbejde for at rydde sne – husk blot at gøre det så snart du kommer hjem.

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse af stamvejene og p-pladser fra carporte til modsat liggende sti.

Opbevaring af sne fra p-pladserne

Ved snefald skal de sidste 2 pladser for enden af hver p-plads friholdes til opbevaring af sneen.

Se afmærkning på kortene herunder.