Efterisolering af tage, konturtegninger – 2020

Arkitektfirma vil forstå udarbejdelse af tegning til efterisolering af tagene, som så skal godkendes af Grundejerforeningen og Kommunen. Det bliver lig med bygning af skur, man kan hente tegning på hjemmesiden, så hele området fortsætter med at se ens ud.

Projektet blev vedtaget på generalforsamlingen 26. august 2020.