Den nye affaldsløsning

Arkiv

Er nu ved at være på plads og kan tages i brug fra fredag den 27. oktober 2023

Der er nu etableret 10 standpladser med sortering i 7 områder (mad, rest, plast, papir, metal, flasker og pap). 2 standpladser i Fiskene, 3 i Krebsen, 2 i Vandmanden, 2 i Skorpionen og 1 i Vægten. Alle sammen placeret nogenlunde de steder som vi tidligere har annonceret. Der har dog været lidt bøvl undervejs fordi de tegninger som eksisterer desværre ikke er helt rigtige. Det har betydet at nogle kloakledninger og kabler er blevet gravet over.

Senere følger farligt affald (batterier, kemi m.m.). Her skal vi forhandle med Egedal Kommune, hvordan det skal løses.

I løbet af uge 44 vil de gamle containere blive fjernet, så det giver lidt luft rundt omkring i grundejerforeningen.

I samme uge omdeler vi foldere, der fortæller lidt mere om hvordan vi alle sammen sorterer vores affald bedre, og vi håber at samtlige grundejere bakker op omkring det. Så slut med overfyldte containere, som ikke bliver tømt fordi låget ikke kan lukkes. Og når man fremover støder på en fyldt molok, kube eller pap container, må man gå videre til den næste eller tage det med hjem igen. Vi bruger 75.000 kr. om året til at rydde op efter grundejere som ikke følger reglerne og disse penge kunne vi bruge til bedre formål.

Mange grundejere har efterspurgt poser til madaffald. Kommunen har lovet os en ordentlig stak og vi håber snart at vi får mulighed for at kunne udlevere disse i vores åbningstid om mandagen mellem 16 og 18

Vi er ved at få et tilbud hjem omkring indhegning af standpladserne og har I gode ideer omkring dette, så skriv en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Det var 22 måneders svær kamp nu kan vi kaste os over andre opgaver, som I kan se på følgende link: https://www.skorpionen73.dk/wp-content/uploads/2023/09/20232024-Opgaver-frem-tilgeneralforsamlingen-i-april-2024.pdf

Har i bemærkninger eller forslag så send en mail. Vi sagsbehandler ikke på Facebook.

Mvh
Bestyrelsen