Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Arkiv

Grundejerforeningen Langekær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 – 22.00
i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2020 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2020, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2019 kl. 19.00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen