Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Arkiv

Grundejerforeningen Langekær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:00
i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2019 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2019, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2019 kl. 19:00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Snerydning og glatførebekæmpelse

Arkiv

Hvordan er det nu med de sne-regler?

Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje, p-pladser og stier glatte, så skal såvel du som grundejere og grundejerforeningen i sving.

Klik her for at læs mere om, hvordan vi sammen sikre, at vores område bliver et trygt sted at færdes, både for dig og dine gæster, posten, renovationen, hjemmehjælpere m.fl. når sne og is sætter ind.