Regnvandsledninger

Arkiv

Novafos meddeler følgende:

“Ud fra situationen op Skorpionen er det blevet besluttet, at vi ikke udfører renovering af vandledninger på Vægten i år. Denne beslutning er taget, fordi vi gerne vil have afklaring på manglende åbenstående udgravninger på Skorpionen og da vi ikke ønsker at opstarte flere veje med udsigt til samme udfordringer.

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke give oplysninger om, hvornår vi genoptager renovering af vandledninger på Vægten og andre veje i stjernetegnskvarteret”.

Og i forhold til de grundejere som fik nye vandrør i 2021 skriver de:

“I forlængelse af vores tidligere samtale pr. tlf. og sidste mail, skulle jeg undersøge, og klarlægge et spørgsmål som har været rejst på Jeres bestyrelsesmøde d.8.8.2022. Som indledning til nedenstående har jeg ikke være ansat i Novafos, da udførslen i 2021 fandt sted, hvorfor jeg skriver nedenstående.

Jeg har undersøgt sagen, umiddelbart kan jeg ikke se, at der foretaget udbedringer af tagvandsnedløb ud over en enkelt skade. Denne skade blev udbedret af entreprenøren tilbage i 2021. Jeg formoder at entreprenøren har betragtet reparation af denne skade som en graveskade, hvorfor denne er udbedret. Jeg kan ikke udelukke, at vores entreprenør af egen drift har foretaget udskiftning af defekte dele, uden at han har orienteret os om dette.

Hvis den enkelte ejer er i tvivl om standen af deres tagnedløb til brønd kan det anbefales, at de tager kontakt, til en lokal kloakmester, som kan køre et kamera igennem deres ledning for at kontrollere om deres rørføring er intakt og at afvandingen sker til brønd og videre derfra”.

Og for en god ordens skyld er det ikke bestyrelsen I skal kontakte vedr. jeres regnvandsledning. Det er ikke vores ansvar. Vi formidler blot oplysningerne videre.

mvh Bestyrelse