Brev fra Egedal kommune til beboere i Langekær Grundejerforening.

Arkiv

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at ikke alle i GF Langekær har modtaget brevet ‘Informationsmøder om etablering af midlertidige flygtningeboliger’. Vi (bestyrelsen) har været i dialog med Egedal kommune om dette og har fået oplyst, at kommunen har sendt invitationen til de grundejere/beboere, som bor tæt på de kommende flygtningeboliger samt endvidere lagt brevet på kommunens hjemmeside. Alle er naturligvis velkommen, da det ikke er et lukket møde. Informationsmødet efterfølges af en høring. Datoen er pt. ikke fastlagt, men skulle blive oplyst på informationsmødet den 8. september.

Se brevet her

Sommersjov på fodboldbanen

Arkiv

Sæt X i kalenderen ved lørdag d. 29/8 2015 kl. 13:00.

Bestyrelsen vil igen i år afholde en lørdag med sjove sommerspil, børneløb og foldboldkampe på den store fodboldbane ved Krebsen.

Kom til en hyggedag med naboer fra hele grundejerforeningen – alle kan være med.

Arrangementet starter kl 13:00 og ved 17-tiden tænder vi op i grillene, så pak en picnickurv og kød til grillen.

Såfremt der bliver heldagsregn bliver arrangementet aflyst.

Hilsen

Bestyrelsen for GF Langekær

Se programmet for sommersjov her

 

Aftale om vedligeholdelse af grønne områder.

Arkiv

Der er nu indgået aftale om vedligeholdese af de grønne områder, og valget er faldet på

Bondes have og anlæg

Ligesom med STV, er Bondes Have og Anlæg indstillet på at de enkelte firkanter kan kontakte dem, med henblik på at få slået græs på firkanterne. Indgåelse af aftale og afregning for dette, foregår direkte mellem grundejere og Bondes Have og Anlæg. Bondes Have og Anlæg kan kontaktes på tlf: 48192009 eller pr e-mail:

chris@bondeshave.dk

Arbejdsdag.

Arkiv

 

HUSK

Arbejdsweekend lørdag og søndag
den 18.-19. april 2015

(vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2002)

Arbejdsdagen er udpeget til oprydning og forskønnelse af alle fællesområder.

Det forventes derfor at alle firkanter mellem husene, arealerne omkring egen ejendom samt randbeplantninger bliver gennemgået.

Affaldet skal sorteres og bundtes/pakkes i henhold til kommunens affaldssortering, som fremgår af kommunens hjemmeside og her gengivet.

Hver affaldstype skal stå klart adskilt. Mindre dele bundtes forsvarligt på begge leder (brug holdbar snor), lægges i klare gennemsigtige plastsække eller åbne holdbare kasser.

Blade, kviste, hækaffald og græs skal i en papirsæk. Papirsækken bliver smidt direkte i det øvrige haveaffald på genbrugspladsen, så sækken kan formulde sammen med haveaffaldet. Træstammer og grene skal bundtes med natursnor. Snor og knude skal kunne holde til, at skraldemanden løfter bundtet. Et bundt må højst være 1 m langt og 40 cm i diameter.

Affaldet henlægges på markeret plads ved starten af stamvejene. Se vedhæftede kort.

 Ifølge aftale med kommunen bliver der fra bestyrelsens side rettet samlet meddelelse om afhentning.

 Hilsen

Bestyrelsen

Fiskene _ haveaffald

Krebsen _ haveaffald

Vægten og skorpionen _ haveaffald

Vandmanden _ haveaffald