Indkaldelse til generalforsamling

Arkiv

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19:00 i mødesalen under Ølstykke Bibliotek.
Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2016 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2016, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 16. februar 2016 kl. 19:00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Christian Kirkedal, Anette Holm, Kit Kjældmand, Michael Work, Thomas Christensen, Anni Kullebo, Christian Rasmussen