Parkeringsregler

icon-print
Bestyrelsen får ofte henvendelser vedr. parkerede campingvogne, trailere m.m. i området samt parkering af biler på stierne/fliserne. Bestyrelsen har været i dialog med Nordsjællands politiet og Egedal kommune, som oplyste at al parkering i området (p-pladser, carporte og stamveje) er reguleret af:

  • Færdselslovens bestemmelser herom. Der gælder samme parkeringsregler for biler og MC.
  • Egedal kommunes ‘Parkeringsbekendtgørelse’
  • Deklarationen for vores område.

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser.

I øvrigt skal vi gøre opmærksom på, at uindregistrerede køretøjer ikke må parkeres i området.

Ved overskridelse af parkeringsreglerne vil det være en politiopgave.

Derfor mener vi ikke at bestyrelsen har mulighed for eller kan sørge for at parkeringsreglerne overholdes samt anmelde det til politiet, da området har mange p-pladser og stamveje. Det må være den enkelte grundejere, som må anmelde det til politiet hvis det ikke er muligt at anmode ejeren/brugeren om at flytte bilen, trailer, campingvogn m.v.

Benyttelse af carporte

Bestyrelsen opfordre grundejerne til at benytte carporten samt parker en evt. nummer 2 bil på parkeringspladsen samme sted, da dette vil give mere plads på parkeringspladserne og en bedre fordeling.

Der er sikkert nogle der vil sige/mene, at afstanden mellem carporten og hjemmet er lang, derfor benyttes den ikke. Ja, vi er nogle der har længere afstand end andre men vi kan trøste med, at afstanden ikke er blevet længere siden man købte huset.

Husk, at carportene kun må benyttes til  indregistrerede biler op til 3500 kg samt MC.

Parkering af trailere

Trailere må kun parkeres i egen gårdhave eller på området ved indgangspartiet/skuret og således den ikke er til gene for færdsel på tilstødende sti.

1          Færdselslovens bestemmelser

Du må ikke standse eller parkere på steder eller på måder, der er til fare eller ulempe for færdslen. Du må kun parkere eller standse i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdede veje eller veje med ensrettet færdsel må du dog godt standse eller parkere i venstre side af vejen.

Der gælder samme parkeringsregler for biler og MC.

1.1     Parkering på fortov, stier

Inden for tættere bebygget område (byzone) må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg o.lign.

1.2     Parkering i vejkryds eller fra vejkant (stamvejene)

Du må hverken standse eller parkere mindre end fem meter foran et fodgængerfelt eller udkørslen fra en cykelsti.

Du må ikke standse eller parkere din bil i vejkryds eller inden for 10 meter fra den nærmeste kant af en tværgående vej. Løber der en cykelsti langs den tværgående vej, må du ikke standse eller parkere inden for 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant.

2          Egedal kommunes Parkeringsbekendtgørelse

Udover færdselsloven bestemmelser for parkering kan kommunen fastsætte regler for standsning og parkering med eksempelvis en trailer eller campingvogn. Disse særlige regler fremgå af kommunens ‘Parkeringsbekendtgørelse’ som findes på deres hjemmeside.

“Anvendelse af parkeringspladser

  • 1 På parkeringspladser er det forbudt at parkere busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg, påhængs- og sættevogne samt traktorer.”

2.1     Påhængsvogne/anhænger

I lovgivningen hedder en anhænger en påhængsvogn og indbefatter trailer, campingvogn m.fl. som kan spændes efter et køretøj.

3          Deklarationen for vores område

“7. Parkering:

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de indrettede parkeringspladser. Al parkering af last-, omnibus, flytte- eller større fragtbiler eller andet lignende, såsom campingvogne og traktorer, er forbudt på parkeringspladserne. Af- og pålæsning er dog tilladt i fornødent omfang.”

Link:

Færdselslovens bestemmelser kan ses her

Egedal kommunes Parkeringsbekendtgørelse kan ses her

Deklarationen kan ses her og på vores hjemmeside under punktet ‘ Juridiske dokumenter -> Deklarationen’