Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Arkiv
Til grundejerne i

Grundejerforeningen Langekær

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19:00

i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2017 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2017, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2017 kl. 19:00.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Christian Kirkedal, Anette Holm, Kit Kjældmand, Michael Work, Janne E. Johansen, Carsten Jensen, Janni Terkelsen