Skurtilbygning

Skurtilbygning

Grundejere, der ønsker at gå i gang med skurbyggeri og / eller lette overbygninger, efter de på generalforsamlingen godkendte forslag, og inden endelig tinglysning har fundet sted, kan påbegynde dette arbejde. Det forudsætter dog, at der forud indgås en skriftlig aftale med grundejerforeningen om byggeriet.

På denne side oplistes de faldgrupper, der skal tages højde for, når man ønsker at udvide den eksisterende skurtilbygning.

HUSKELISTE:

Skriftlig aftale.
Midlertidig aftale mellem grundejerforeningen Langekær og ejeren skal underskrives. Aftalen kan downloades under fanebladet Skriftlig aftale

Anskaffelse af deklaration 1 og tegninger.
Skurbyggeri og / eller lette overbygninger skal laves ifølge gældende Deklaration 1 med tilhørende tegninger. Disse kan downloades under fanebladet “Deklaration 1” og “Tegninger”

Byggetilladelse via Kommunen.
Der SKAL søges byggetilladelse hos kommunen, uanset hvilken af de godkendte udvidelser der vælges.

Evt. flytning af gasledninger (gas leverandør)
Det bør undersøges på forhånd hos gas leverandøren, hvor gasledningen går ind i huset, da der er krav om, at den skal være tilgængelig for tilsyn.

Flytning af skotlampe (stibelysning). SKAL foretages af en autoriseret el installatør.
Den belysning, der er monteret i vindfanget og evt. på skuret og som er tilsluttet foreningens elnet, indgår som en del af stibelysningen. Grundejerforeningen har ansvaret for, at belysningen er i orden og har driftsansvaret for lys og lamper. Der må derfor ikke gøres indgreb i denne installation, hvilket i praksis betyder, at den originale lampe SKAL bevares og flyttes af en autoriseret el installatør.