Sidste nyt om affald

Arkiv

Egedal Kommune har krævet at der på alle 10 standpladser skal etableres et skab til farligt affald
(spraydåser, batterier, kemikalier m.m.) Disse skabe bliver sat op i januar måned. Skabene bliver forsynet
med en kodelås og alle får tilsendt en kode på eboks, så man kan låse skabet efter brug. Dette af hensyn til
børnenes sikkerhed..
I forhold til parkering dækker Kommunens forsikring ikke hvis man parkerer mindre en 80 cm fra nærmeste
enhed. Det er bilejerne der selv skal være opmærksomme på dette. Dette gælder hvis kranen løfter en
enhed op og denne rammer en bil. Nogle steder vil vi etablere en pullert, så det ikke bliver muligt at
parkere tæt på enhederne. Andre steder må bilejerne selv vurdere. Men det betyder desværre at der ryger
nogle ekstra parkeringspladser.
Og i forhold til belysning bliver vi nødt til at etablere noget lys, Det er der mange der har efterlyst. Også
dette vil ske i løbet af januar.
Vi har aftalt med kommunen at der i opstartsfasen tømmes lidt oftere og nogle steder vil vi opsætte nogle
ekstra kuber og ellers ser vi tiden an i forhold til kapacitet og tømning. Dette er nyt for os alle, men vi vil
følge udviklingen tæt de kommende måneder.
Poser til madaffald kan nu hentes i Skorpionen 73 mandage mellem 16 og 18
Så det er blevet ” the never ending story”. Nu har vi været i gang i 2 år med en fælles affaldsløsning og vi
har stadigvæk nogle bump på vejen. Og der er selvfølgelig også den økonomiske side, hvor vi nærmer os en
million kr. i etableringsudgifter.

God jul og godt nytår

Arkiv

Bestyrelsen ønsker alle i foreningen en god jul og et lykkebringende nytår. Vi håber at vi kan få afsluttet
etableringen af den fælles affaldsløsning i løbet af de første måneder i 2024 og at vi herefter kan kaste os
over andre opgaver og gøre klar til generalforsamlingen den 24. april kl. 19 på Ølstykke Bibliotek. Vi tror på
at næste års store tema bliver en evt. etablering af ladestandere. Og så håber vi på at få stablet nogle
sociale arrangementer på benene, så vi kan få et større sammenhold til foreningen.
kontoret holder lukket mandag den 25. december og mandag den 1. januar. I juleferien vil vi kun besvare
mails i begrænset omfang.