Novafos har den 30.9.2022 kl. 12.23 sendt følgende mail til bestyrelsen

Arkiv, Nyheder

Novafos har været på tilsyn i Skorpionen d. 28. september 2022 for at tilse udgravninger i forbindelse med udbedring af tagrendevandsnedløb. Vi har set til samtlige udgravninger og fotograferet disse. Vi har konstateret, at der ikke er foretaget nogle udbedringer af eksisterende tagrendevandsnedløb. Jeg meddeler derfor nu, at selvom der ikke er sket udbedringer på tagrendevandsnedløb, påbegynder vi lukningen af udgravningerne, da vi ikke kan holde udgravningerne åbne længere.

Novafos gør intet andet end at fylde udgravningerne og retablere belægningen for disse. Påbegyndelse af lukning:

  1. De udgravninger hvor eksisterende tagrendevandsnedløb er intakt(uden revner eller skader), vil fra tirsdag d. 4. oktober 2022 blive lukket.
  2. De udgravninger hvor der er observeret revner eller som ikke er som i pkt.1 vil vi påbegynde lukning torsdag d. 6. oktober 2022, uagtet om reparation er udført eller ej.

Novafos Spildevand er orienteret om defekterne og ejers ansvar for tagrendevandsnedløb.

Vil I venligst viderebringe meddelelse til jeres beboere, så de er orienteret om ovenstående?

Venlig hilsen
Lars Christian Mølager
Projektleder
Vand Plan & Projekt


Ps: Bestyrelsen har ikke været en del af denne beslutning, så al kommunikation vedr. regnvandskloaker skal rettes til Novafos.

mvh
Erik Rasmussen, Formand