Sidste nyt maj 2024

Nyheder

Tak for en god og saglig generalforsamling den 24. april. 83 grundejere var mødt frem og der var desuden 11 fuldmagter. Så i alt 94 stemmer.

Under “Referater” kan I finde formandens beretning samt referat af generalforsamlingen. Desuden er det
reviderede budget lagt på hjemmesiden. Den nye bestyrelse konstituerer sig den 13. maj med formand, næstformand og sekretær. På dette møde vil vi også vedtage en ny forretningsorden.
Og der er nok at tage fat på. Lige nu etablerer vi belysning på de affaldsstationer, der delvist ligger i mørke.

Dette arbejde ventes færdiggjort i maj. Vi har aftalt med Kommunens Affaldsgruppe at vi inden sommerferien evaluerer hele affaldsordningen med henblik på en optimering af forholdene. Så hvis nogle af jer har kommentarer eller forslag så send os en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk, så tager vi disse med til mødet med Egedal Kommune.

Og ellers er der rigeligt at tage fat på den kommende tid. Efter det konstituerende møde laver vi en opgaveoversigt og en ansvarsfordeling. Dette bliver lagt på hjemmeside umiddelbart efter mødet.
Den nye bestyrelse er Peer Klug, Peter Koch, Nanna Ramløse, Mette Ibæk og undertegnede Erik Rasmussen. Det bliver helt sikkert en god tid med masser af arbejdsopgaver.

Mvh Erik Rasmussen, fungerende formand.