YouSee – opgradering af fordeler bokse

Arkiv

Status pr. 22. november 2018

Vi kan forstå at YouSee desværre har fået sendt meddelelse ud til jer, at projektet vil være færdigt den 21. november 2018, den korrekte dato er 21. december 2018. YouSee skulle have sendt en ny meddelelse med den korrekte dato til jer dag.

Status pr. 14. november 2018

Ombygningen af fordeler bokse er først begyndt i dag, da leverancen af materialerne til YouSee blev forsinket.

Som nævnt i mailen og hjemmesiden den 13/9 arbejder YouSee i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.  

  • I uge 38 vil der være et par mand i området, for at se hvilken skabe der evt. skal udskiftes, rettes m.m. Dernæst vil der også blive fortaget gravearbejde til nye strømpunkter.
  • Fra uge 43 46 vil selve ombygningen af fordeler bokse blive fortaget og vil vare 3 til 4 uger. I denne periode kan der være signalafbrydelser i dagtimerne. Det er meget forskelligt hvor meget den enkelte kunde bliver ramt af dette. Dem der bor tættest på signalets udgangspunkt, vil opleve færrest afbrydelser, hvor man vil opleve flere afbrydelser jo længere ude i kæden man bor.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk.

Svar og status på malig af carportene

Arkiv

Kære grundejere

Bestyrelsen har modtaget mail fra nogle grundejere med spørgsmål til maling af carportene. Vi har valgt at give et samlet svar og status her på hjemmesiden, da vi mener det har en fælles interesse.

Hvad males:
I henhold til generalforsamlingsbeslutning 2018 er projektet vedr. maling af carporten indeholdende maling af stolper og vindskeder bevilget til kr. 250.000,-

Maling af vindskeder (enderne på alle carportene):
Vindskederne blev først behandlet med alge fjerner. Når dette har virket blive vindskederne malet løbende.

Maling af front lægten (hvor carportnumrene er påsat):
Vi har haft en fantastisk sommer, men dette har også tæret meget på træværket her i blandt vores carporte. Bestyrelsen har talt med malerne og fået tilbud på maling af front overlægterne samt enderne på de tvær gående spær til første stolpe, da de ‘skriger’ efter maling.

Da reparation af stolper og tagrender er blevet noget dyrere end antaget og der har været alm. vedligeholdelse af carportene, herunder reparation af spær, har bestyrelsen valgt ikke at sætte dette ekstra malerarbejde i gang men fremsætter det som forslag på næste generalforsamling 2019.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk.

!!! Det skal bemærkes, at bestyrelsen IKKE læser og besvarer opslag på Facebook.