Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen

Arkiv

Status fra Novafos – forventet slutdato rykket til August

Novafos er som bekendt i fuld gang med at renoverer vandledningerne ved jeres ejendomme. I øjeblikket foregår der en del afsluttende arbejder i etape 1. Grundet de smalle passager og upræcise data på ledningernes placering i jorden, er vores forventet slutdato rykket til August, som det ser ud nu. Vi forsøger naturligvis, at optimere på processen, så vi minimere de forsinkelser som måtte opstå.

Vi har modtaget flere henvendelser om rindende vand fra de blå rør som kommer op af jorden. Tak for opmærksomheden, men det er helt normal procedure for vores arbejde, da vandet skal skylles igennem de nye vandledninger i minimum 4 dage før, det kan kobles på jeres vandstik. I nogle tilfælde skal vandet skylle i længere tid, så vi er sikre på, at vandkvaliteten bliver godkendt.

De kommende uger arbejder vi på etape 2, der er vist her på kortet.
___

Nyt fra Novafos 13-04-2021

Vedlagte billede viser hvor novafos vil lægge jord så det mindst mulig gener grundejerne og kan tilrettelægge deres arbejde. En del af jorden skal bortkøres da den ikke vil være indbygningsegnet. Navafos har markeret på vedhæftet kort, hvor de vil lægge jorden. Udgangspunktet er at jorden bliver fjernet hver dag til fyraften. Græsarealerne markeret med gul til midlertidigt oplag (ca. 5-10 kvm) – dvs. disse jordoplag bliver fjernet, når vi skal fylde jord i hullerne igen. Jordoplagene bliver hegnet inde, så børn og andre ikke benytter jorden som legeområde. Se billedet her
___

11-04-2021

Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen i perioden april til juli 2021. Læs informations brevet her

Bestyrelsen har nu modtaget fra Novafos informations brevet, som de har givet eller vil give til grundejerne i Skorpionen vedr. udskiftning af vandledninger i dette område. Bestyrelsen kender ikke den endelig plan på hvor Novafos vil begynde eller hvornår de er de enkelte steder.