Skriftlig Aftale

icon-printSkriftlig aftale ang skur

Midlertidig aftale mellem Grundejerforeningen Langekær og ejeren af nedennævnte matrikel, vedrørende opførelse af skurtilbygning / let overdækning på grundejerforeningens areal.

1. Undertegnede ejer af matr. Nr. _________

Adresse: __________________________

Anmoder grundejerforeningen om brugsret af areal til opførelse af skurtilbygning og / eller let overdækning ifølge gældende generalforsamlings beslutning.

Grundejer:

Dato. Navn

________ ______________________ ______________________

Tilladelse til ovenstående er givet, under forudsætning af at samtlige nedenstående punkter overholdes og opfyldes i den nævnte rækkefølge.

Grundejerforeningen:

Dato. Navn

________ ______________________ ______________________

2. Grundejer ansøger om byggetilladelse ved Egedal kommune Byggetilladelse er forvist for bestyrelsen.

Opførelsen af skurtilbygning og / eller let overdækning skal foregå uden væsentlige gener for omkringboende.

Grundejerforeningen:

Dato. Navn

________ ______________________ ______________________

3. Der skal indgås en aftale med en autoriseret el installatør om flyttning af grundejerforeningens lampe. Betaling for flytning af lampen afregnes direkte med installatøren af grundejeren.

4. Færdigmeddelelse af byggeriet sendes til Egedal kommune. Færdigmeddelelse af byggeriet samt fremvisning af kvittering for udført el arbejde er forvist bestyrelsen.

Grundejerforeningen:

Dato. Navn

________ ______________________ ______________________

Byggeriet må hermed tages i brug.

Ved ejerskifte forpligtiger grundejeren sig til at overføre denne aftale til den nye grundejer, hvis dette ikke sker, er grundejeren forpligtet til at nedrive skurtilbygningen/let overdækning og reetablere arealet.

Denne aftale er en midlertidig aftale mellem Grundejerforeningen Langekær og ejeren af ovennævnte matrikel, vedrørende opførelse af skurtilbygning /let overdækning på grundejerforeningens areal.

Endelig aftale vil blive fremsendt af grundejerforeningen når tinglysningen er gennemført.