Kørsel på vores grønne områder og aflåsning af bom

Arkiv

Kære Grundejere

Vi må desværre konstaterer, at der igen er kommet en stigende trafik af biler med/uden trailer på vores grønne områder. Dette er naturlig vis ikke tilladt og vi må henstille til at denne trafik ophør.

Vi skal kunne færdes trykt på de grønne områder – især vores børn

Ja, vi er flere der bor langt fra en parkeringsplads men sådan er vores boligområde.

Derudover ødelægger det græsplæner og stier, som i mange tilfælde efterfølgende skal rette op. Dette skal vi alle være med til at betale og det er ikke ret og rimeligt.

Bom – begrænsning af indkørsel

Ved sidste p-plads i Krebsen har, der i mange år været opsat afspærring for at forhindre indkørsel til de grønne områder ad denne vej til fodboldbane (store græsplæne). Den nuværende bom har af flere omgange været låst.

I 2018 blev der ligeledes opsat bom ved den fælles legeplads (mellem Vandmanden og Skorpionen) og har være aflåst hele tiden.

Begge bomme er blevet aflåst igen.

Derudover ser bestyrelsen også på at få opsat en bom op forenden af første p-pladsen til højre i Krebsen, da vi er oplyst om at der ofte bliver kørt ind ad denne vej.

Aflåsning af bom

I forbindelse med aflåsning af bom i Krebsen kom der tvivl og spørgsmål fra nogle grundejere

  • Det er jo en brandvej
  • Brandbiler og ambulancer skal kunne komme ind til hvor jeg bor

Bestyrelsen har naturligvis talt med Frederiksborg Brand & Redning og fået deres godkendelse. De oplyser, at det ikke er en brand- og eller redningsvej og de skal nok skaffe sig adgang, så de kan komme til de huse de skal til. Derudover blev vi oplyst at:

  • Brandvæsnet vil benytte sig af de brandhaner, som er mellem husene og/eller deres biler.
  • Ambulancer vil altid holde p-pladserne og benytte stierne mellem husene.

Hvis det havde været en brandvej måtte der ikke være p-pladser foran bommen, som der altid har været.

Med venlig hilsen
bestyrelsen