Om Langekær

Om Langekær

Grundejerforeningen Langekær består af 362 gårdhavehuse i Ølstykke i Egedal Kommune. Husene er på henholdsvis 102 og 114 m2 med små lukkede gårdhaver. Opbygningen er klyngeform med små fælles arealer i midten af hver klynge, typisk med græs. Udenoms er der store grønne fællesområder med rig mulighed for boldspil og leg.

Benævnelsen Langekær for de udstykkede matrikler nævnes første gang i Partiel Byplanvedtægt nr 2, godkendt i Gl.Ølstykke Sogneråd i 1969 og godkendt i Boligministeriet i 1970.

Grundejerforeningen nævnes første gang i Deklaration af 1970. Hvornår Grundejerforeningen egentlig er etableret henstår i det uvisse.

Langekær er Ølstykkes største grundejerforening, hvor den generalforsamlingsvalgte bestyrelse forestår drift af gangstier og stibelysning, carporte, drift og vedligeholdes af de store fællesarealer.

Grundejere er altid velkommen til at komme med forslag på forbedringer af vores alle sammens fællesområder.