Fremtidig opvarmning af husene – 2020

Status:

Du kan læse energigruppens status her

På generalforsamlingen den 26. august 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af grundejere og Dennis fra bestyrelsen.

Arbejdsgruppen vil se på fremtidig opvarmning med udgangspunkt i Regeringens energi/co2 besparelse og undersøge mulighederne her i området.