Parabol og andet

Parabol må opsættes i den lukkede gårdhave – dog ikke højere end 180 cm (plankeværkshøjden).

Det er ikke tilladt at montere parabolen på tag, plankeværk eller stern. Lovliggørelse af anlægget påhviler den enkelte grundejer.

Det er ikke tilladt at opsætte andre antenner eller modtager i grundejerforeningen.