Sommer 2024 i Grundejerforeningen

Nyheder

Sidste kontordag inden sommerferien er mandag den 24. juni og vi åbne først igen mandag den 12. august kl. 16 -17. Hvis I har akut brug for hjælp kan vi kontaktes på bestyrelsen@skorpionen73.dk. I sommerperioden tjekker vi jævnligt vores mailbox.

Den 12. august holder vi bestyrelsesmøde og vi starter mødet med en rundtur i foreningen, hvor vi kigger på arealerne rundt om husene, firkanterne og de grønne arealer.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Sidste nyt maj 2024

Nyheder

Tak for en god og saglig generalforsamling den 24. april. 83 grundejere var mødt frem og der var desuden 11 fuldmagter. Så i alt 94 stemmer.

Under “Referater” kan I finde formandens beretning samt referat af generalforsamlingen. Desuden er det
reviderede budget lagt på hjemmesiden. Den nye bestyrelse konstituerer sig den 13. maj med formand, næstformand og sekretær. På dette møde vil vi også vedtage en ny forretningsorden.
Og der er nok at tage fat på. Lige nu etablerer vi belysning på de affaldsstationer, der delvist ligger i mørke.

Dette arbejde ventes færdiggjort i maj. Vi har aftalt med Kommunens Affaldsgruppe at vi inden sommerferien evaluerer hele affaldsordningen med henblik på en optimering af forholdene. Så hvis nogle af jer har kommentarer eller forslag så send os en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk, så tager vi disse med til mødet med Egedal Kommune.

Og ellers er der rigeligt at tage fat på den kommende tid. Efter det konstituerende møde laver vi en opgaveoversigt og en ansvarsfordeling. Dette bliver lagt på hjemmeside umiddelbart efter mødet.
Den nye bestyrelse er Peer Klug, Peter Koch, Nanna Ramløse, Mette Ibæk og undertegnede Erik Rasmussen. Det bliver helt sikkert en god tid med masser af arbejdsopgaver.

Mvh Erik Rasmussen, fungerende formand.

Regler for anvendelse af Fælleshuset

Arkiv, Nyheder

Som besluttet på generalforsamlingen den 27.4.22 blev der besluttet at stille vores fælleshus til rådighed for grundejerne i foreningen

Regler for anvendelse af Fælleshuset.
Huset kan bruges til forskellige aktiviteter og forskellige samværsformer.
Huset stilles kun til rådighed for grundejere i Grundejerforeningen Langekær.
Som udgangspunkt skal der være en juridisk myndig person til stede under anvendelsen
Huset kan anvendes samtlige ugens dage fra 8.00-24.00
Huset kan anvendes til engangsarrangementer eller faste ugentlige aktiviteter
Brugerne kan anvende møderummet og te-køkken
Nøgle kan afhentes i Skorpionen 73 eller ved nærmere aftale
Depotplads kan stilles til rådighed.
Foreningens Wi-Fi netværk kan benyttes
Bestyrelsen har til enhver tid fortrinsret til at benytte huset og kan inden for 8 dage aflyse
arrangementer.
Huset har en projektor, som kan bruges.


Huset skal rengøres efter brug. Rengøringen omfatter følgende:
– Støvsugning af gulve
– Aftørring af borde og tekøkken
– Evt. opvask
– Toiletter


Huset kan ikke anvendes til
– Fester
– Familiebegivenheder
– Religøse formål
– Politiske formål
– Gambling
– Overnatning


Der må ikke ændres på møblering, vægdekoration og indretning af huset. Dog kan man godt under
brug ændre på møblering.
Der må ikke efterlades fødevarer i huset
Der må ikke spilles høj musik der generer naboer
Kontoret må ikke anvendes. Kontoret er en arbejdsplads for bestyrelsen
Ansøgning om brug af lokalerne sendes på mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk eller pr. brev til
Bestyrelsen, Skorpionen 73, 3650 Ølstykke

Seneste nyt vedr. affald

Arkiv, Nyheder

Egedal kommune meddeler, at de kører papbeholdere ud til de 22 midlertidige affaldsøer i uge 4.

Et ønske som vi i bestyrelsen tidligere har bedt kommunen om. Der er endnu ikke truffet afgørelse om den endelige placering af de 10 affalds-stationer, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2022, og som vi har arbejdet for siden da.

Som bekendt indsendte vi de 14 høringssvar som vi modtog den 14. november 2022 til praktisk og juridisk vurdering, og kommunen har endnu ikke færdiggjort svarene.

Af referatet fra generalforsamlingen fremgår det tydeligt, at der skulle etableres 10 affaldsstationer – delvis nedgravet. De 2 andre forslag om etablering af 22 affaldsøer og etablering af affalds-øer på vores 4-kanter blev nedstemt, så det er vigtigt at understrege at bestyrelsen arbejder målrettet efter generalforsamlingens beslutninger.

Vi have håbet på at det ville gå væsentligt hurtigere, men vi må væbne os med tålmodighed endnu et stykke tid.

Mvh Bestyrelsen

Ny gårdmandsordning

Arkiv, Nyheder

Bestyrelsen har den 6. december ansat Have-Tornadoen fra Jyllinge primært til oprydning og snerydning
omkring affaldsstationerne samt andre opgaver. Dette i overensstemmelse med beslutningen på den
ekstraordinære generalforsamling den 22.6.22

Firmaet er ansat ca. 4 timer om ugen, så det påhviler stadigvæk den enkelte grundejer, at sørge for at få
affaldet i de rigtige containere

Have-Tornadoen har kun en arbejdsgiver – nemlig bestyrelsen så alle henvendelser vedr. opgaver skal ske
på vores mailadresse. Og det er vigtigt at understrege at vi bor i en grundejerforening og ikke i en
boligforening.