Efterisolering af tag

Nyheder

Så er arbejdet omkring efterisolering af tage afsluttet. Konklusionen er meget kort, at der ikke kan
efterisoleres uden at forstærke spærene med stål. Samtidig skal man også huske at overholde lokalplanen.

Rapporten kan findes under “værd at vide” eller via dette link.

tak til Krystian for hans store arbejde.