Opsætning af p-skilte ved stamvejene – 2020

P-skilte ved alle stamvejene, så det er mere synligt hvad vores parkeringsregler er på p-pladserne.
– I afmærkede båse, max. totalvægt 3500 kg
– Ikke påhængs- og sættevogne, såsom campingvogne og trailer
– Af- og pålæsning er dog tilladt

Projektet blev vedtaget på generalforsamlingen 26. august 2020.