Vigtige oplysninger og status om projekter i området

Kære grundejere

Som i sikkert har bemærket, arbejdes der en hel del på vores grønne områder og i carportene. YouSee vil også i den kommen tid arbejde i området.

Grønne områder – her foretages kantbeskæring, oprydning i området,  fældning af træer ved Vægten, skel til Park Alle. I november påbegyndes fældning og beskæring af træer i randbeplantningen.

Carportene tømrer og malerarbejdet er god i gang med reparation og maling af stopler og vindskeder efter en lidt turbulens tidsplan fra KASA.

YouSee – i den kommen tid vil YouSee arbejde i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.

For at se datoer og flere beskrivelser klik her

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Det skal bemærkes, at bestyrelsen IKKE læser og besvarer opslag på Facebook.