Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Langekær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:00
i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2019 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2019, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2019 kl. 19:00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen