Snerydning

Arkiv

Det kraftige snefald og snefygning i starten af januar har givet anledning til mange kommentarer på vores
Facebook-side og på antallet af mails. Det får bestyrelsen til at indskærpe at ved udsigt til snefald skal de nederste 2-3 parkeringspladser være tomme, så snerydningsfirmaet kan skovle sneen ind på de arealer. Ellers risikerer vi at sneen blokerer for nogle carporte, så folk hverken kan komme ind eller ud.

Der er ikke så mange steder man kan skovle sneen hen og hvis sneen skal fjernes koster det dobbelt op.
Vi har haft en dialog med entreprenøren og han har lovet at så vidt muligt vil han undgå at blokere
carportene, men det kræver at de nederste pladser ryddes for køretøjer.
Vi vil også indskærpe overfor den enkelte grundejer, at der skal ryddes sne og glatførebekæmpes omkring ens eget hus.

Som hovedregel gælder det, at der skal være ordnet snerydning og saltning af alle stier der omkredser ejendommen mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen gælder det dog kl. 8 om morgenen.

Nu er det heldigvis sjældent at vi får så store mængder sne og det har været en helt ekstraordinær situation store dele af Danmark har befundet sig i. I bestyrelsen forholder vi os pragmatisk til situationen og det betyder også vi forsøger at drage lidt læring. Og så må vi jo ikke glemme hvor køn vores grundejerforening er, når den er klædt i hvidt

mvh
Bestyrelsen