Indkaldelse til generalforsamling

Arkiv

I henhold til vedtægternes § 4 og 5 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 24.
april fra 19-21 på Ølstykke Bibliotek


E-mail indkaldelse vil ske før den 24. marts
Dagsorden iflg. vedtægternes §5

Forslag fra grundejerne eller sager der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen senest den 4. april kl. 12.00. Herefter vil en samlet dagsorden inkl. forslag og årsrapport blive udsendt senest en uge før
generalforsamlingen. Forslag der modtages efter denne deadline vil ikke blive behandlet på
generalforsamlingen.

forslag fremsendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Det skal fremgå af forslagene om disse har økonomiske konsekvenser for foreningen. Med andre ord skal
der være et budget sammen med forslaget. Ellers kan vi ikke behandle forslaget på generalforsamlingen. Generelt er vores økonomiske råderum blevet betydeligt indskrænket efter vi har brugt store beløb på
affaldsordningen og stibelysningen i 2023, og der resterer stadigvæk nogle udgifter på disse områder.
I bestyrelsen forventer vi at årets store tema bliver en evt. etablering af ladestandere til elbiler. Og vi er
sammen med en arbejdsgruppe i gang med at udforme nogle forslag.


Mvh
Bestyrelsen