Arealer omkring husene og 4-kanterne

Arkiv

Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra grundejerne omkring vedligeholdelse af de små 4-kanter
mellem husene og arealerne omkring ens eget hus.

I henhold til tidligere beslutninger helt tilbage til 1970’erne skal grundejerne selv vedligeholde 4-kanterne
og derfor vil bestyrelsen opfordre til at I taler sammen og fordeler opgaverne. Det er jo en god anledning til at mødes til noget hygge. Og hvem tager initiativet? Det gør du såmænd – ellers sker der jo aldrig noget. Den firkant jeg selv repræsenterer har 6 store arrangementer om året. Det er sommerfester, skovture, fisketure, praktisk dage, julearrangement og Skt. Hans bål. Så selv om vi er meget forskellige kan det sagtens lade sig gøre.

I forhold til arealerne rundt om en eget hus, så tilhører disse som bekendt Grundejerforeningen, men det er den enkelte grundejers ansvar at der se pænt ud. Ligesom det er jeres pligt at rydde sne, er det også jeres pligt at holde arealerne ryddet både for jeres egne ting men også for beplantning mm. Mange steder er der rigtig pænt, men der er også steder som virkelig trænger til en kærlig hånd.

Og så lige en sidste ting. Det er ikke tilladt at placere udendørsunit til varmeblæsere på grundejerforeningens arealer. Derfor skal disse placeres i egen have. Overtrædelse af dette vil medføre en anmeldelse til kommunen med påbud om at fjerne denne unit. Og for en god ordens skyld er det ikke tilladt at trække el-kabler fra eget hus til carportene. Carporte og flisearealerne tilhører ligeledes Grundejerforeningen i henhold til lokalplanen og deklarationerne.

mvh
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2022 i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Arkiv

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022 med dagsorden som  vedtægternes §5stk1

Mødet er fra kl. 19-21

Forslag eller sager som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling onsdag den 27. april 2022, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. april kl. 19.00. Enten pr. post til Grundejerforeningen Langekær, Skorpionen 73, 3650 Ølstykke eller pr. mail på bestyrelsen@skorpionen73.dk   

Har forslaget økonomiske konsekvenser, skal det fremgå af forslaget, da dette jf. vedtægterne skal fremgå af det forelagte budgetforslag. Husk, at forslagsstilleren selv eller stedfortræder skal være til stede på Generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet

Endelig dagsorden med bilag udsendes pr. mail og lægges på hjemmesiden senest onsdag den 20. april jf. vedtægterne.

Fuldmagt til generalforsamlingen kan findes på foreningens hjemmeside under “Juridiske Dokumenter”

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen om foreningens virksomhed fra den 2.9.2021 og frem til d.d.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021.
 4. Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejerne og bestyrelsen.
 5. Bestyrelsens fremlæggelse ad budgetforslag for 2022 og 2023, der afspejler konsekvenserne af de godkendte forslag under pkt. 4.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant
 9. Valg af ekstern administrator
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Evt. (husk der kan ikke besluttes under dette punkt)


Med Venlig Hilsen Bestyrelsen

Erik Rasmussen, Formand
Alexander Willesen, Næstformand
Peer Klug, Sekretær
Marlene Laursen, Medlem
Patrick Sander, Medlem

Opvarmning

Arkiv

Egedal Fjernvarme  oplyser at de ikke forventer at kunne levere fjernvarme i vores område 3 før 2025-2026

Dog er projektet godkendt politisk og i den aktuelle sag, kan vi håbe på nogle politiske initiativer der kan fremrykke leveringen.

Der vil blive afholdt informationsmøde når de er klar og det vil nok først ske i løbet af 2024 og først herefter dette møde vil det være muligt at tilmelde sig endeligt.

Så der sker absolut intet de første par år.

Til de grundejere, som overvejer at skifte til varmepumper skal vi lige minde om, at der skal søges dispensation hos Egedal Kommune for lokalplanen og at alle udendørs units, skal være placeret i egen have. Der kan således ikke anbringes udendørs-units foran hoveddøren, i skure eller andre steder uden for plankeværket, da disse områder tilhører Grundejerforeningen. Desuden skal grundejerne være opmærksomme på støjproblemer. Det kan medføre nogle klager fra naboer m.m.

Undersøgelse af behov for EL-LADERE.

Arkiv

Projektgruppen som arbejder med etablering af el-ladere i Langekær arbejder stadigvæk for etablering af disse i vores grundejerforening.

Og for at få et bedre arbejdsgrundlag har vi besluttet at foretage en lille undersøgelse om behovet. Derfor håber vi at du vil åbne dette link og besvare spørgsmålet. På forhånd tak.

https://strawpoll.com/polls/QrgeVMV2jZp

Svarene får i på generalforsamlingen den 27. april