Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Langekær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:00
i mødesalen under Ølstykke Bibliotek

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling for 2019 med dagsorden som nævnt i vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2019, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2019 kl. 19:00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Snerydning og glatførebekæmpelse

Hvordan er det nu med de sne-regler?

Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje, p-pladser og stier glatte, så skal såvel du som grundejere og grundejerforeningen i sving.

Klik her for at læs mere om, hvordan vi sammen sikre, at vores område bliver et trygt sted at færdes, både for dig og dine gæster, posten, renovationen, hjemmehjælpere m.fl. når sne og is sætter ind.

 

glædelig jul og godt nytår

Kære grundejere

Så er der kun få dage tilbage til juleaften. En aften hvor ‘Juletræet med sin pynt’ er centrum for hygge, dans og julegaver. Juletræet står derefter i sin pragt resten af julen, og før vi ved af det, er julen ovre og juletræet skal ud igen.

Når julen er ovre, og du skal af med dit juletræ!

Har du ikke mulighed for at køre dit juletræ på Genbrugspladsen, kan du få hentet dit juletræ i uge 2, hvis du bestiller en afhentning senest torsdag den 3. januar 2019. Du skal bestille afhentning via Mit affald.

OBS juletræet skal sættes ud til skel, inden kl. 6 mandag morgen i afhentningsugen.

 Til skel !!! er ved din hoveddør og

  • ikke langs stamvejene, p-pladserne
  • eller de grønne områder

Lige efter julen komme Nytåret

–  som for mange er årets store aften med fest og farver, konfetti og fyrværkeri, der fyres af for at fejre nytåret.

Denne aften glemmer vi alt om gode oprydnings-manerer. Og sædvanen tro kan man i dagene derpå se efterdønningerne af festfyrværkeriet, flasker og dåser rundt om i grundejerforeningen.

Hvem kommer og rydder op efter festen?

Ingen – grundejerforeningen har ikke ansatte, der rydder op.

Det er din pligt at rydde op efter dig selv og dine gæster dagene efter eller samme aften.

Så vær ikke bare ligeglad med dit affald inkl. flasker og dåser, det går udover os alle sammen.
I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår. Tak for det gamle år og vi glæder os til det nye.

Pas på jer selv og hinanden

Hilsen
Bestyrelsen

YouSee – opgradering af fordeler bokse

Status pr. 22. november 2018

Vi kan forstå at YouSee desværre har fået sendt meddelelse ud til jer, at projektet vil være færdigt den 21. november 2018, den korrekte dato er 21. december 2018. YouSee skulle have sendt en ny meddelelse med den korrekte dato til jer dag.

Status pr. 14. november 2018

Ombygningen af fordeler bokse er først begyndt i dag, da leverancen af materialerne til YouSee blev forsinket.

Som nævnt i mailen og hjemmesiden den 13/9 arbejder YouSee i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.  

  • I uge 38 vil der være et par mand i området, for at se hvilken skabe der evt. skal udskiftes, rettes m.m. Dernæst vil der også blive fortaget gravearbejde til nye strømpunkter.
  • Fra uge 43 46 vil selve ombygningen af fordeler bokse blive fortaget og vil vare 3 til 4 uger. I denne periode kan der være signalafbrydelser i dagtimerne. Det er meget forskelligt hvor meget den enkelte kunde bliver ramt af dette. Dem der bor tættest på signalets udgangspunkt, vil opleve færrest afbrydelser, hvor man vil opleve flere afbrydelser jo længere ude i kæden man bor.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk.

Svar og status på malig af carportene

Kære grundejere

Bestyrelsen har modtaget mail fra nogle grundejere med spørgsmål til maling af carportene. Vi har valgt at give et samlet svar og status her på hjemmesiden, da vi mener det har en fælles interesse.

Hvad males:
I henhold til generalforsamlingsbeslutning 2018 er projektet vedr. maling af carporten indeholdende maling af stolper og vindskeder bevilget til kr. 250.000,-

Maling af vindskeder (enderne på alle carportene):
Vindskederne blev først behandlet med alge fjerner. Når dette har virket blive vindskederne malet løbende.

Maling af front lægten (hvor carportnumrene er påsat):
Vi har haft en fantastisk sommer, men dette har også tæret meget på træværket her i blandt vores carporte. Bestyrelsen har talt med malerne og fået tilbud på maling af front overlægterne samt enderne på de tvær gående spær til første stolpe, da de ’skriger’ efter maling.

Da reparation af stolper og tagrender er blevet noget dyrere end antaget og der har været alm. vedligeholdelse af carportene, herunder reparation af spær, har bestyrelsen valgt ikke at sætte dette ekstra malerarbejde i gang men fremsætter det som forslag på næste generalforsamling 2019.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk.

!!! Det skal bemærkes, at bestyrelsen IKKE læser og besvarer opslag på Facebook.

Vigtige oplysninger og status om projekter i området

Kære grundejere

Som i sikkert har bemærket, arbejdes der en hel del på vores grønne områder og i carportene. YouSee vil også i den kommen tid arbejde i området.

Grønne områder – her foretages kantbeskæring, oprydning i området,  fældning af træer ved Vægten, skel til Park Alle. I november påbegyndes fældning og beskæring af træer i randbeplantningen.

Carportene tømrer og malerarbejdet er god i gang med reparation og maling af stopler og vindskeder efter en lidt turbulens tidsplan fra KASA.

YouSee – i den kommen tid vil YouSee arbejde i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.

For at se datoer og flere beskrivelser klik her

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Det skal bemærkes, at bestyrelsen IKKE læser og besvarer opslag på Facebook.

Reparation og Maling af carportene

Vi har fra KASA modtage revideret tidsplan for reparation af stolper og derved også malearbejdet.

Krebsen: malerarbejdet påbegynder mandag d. 10/9

Vandmanden: reparation af stolper påbegynder mandag d. 10/9

så det vil være en god idé ikke have sin bil i carporten i dagtimerne

Desuden

Vil havegartnerne fra mandag d. 10/9  og nogle dage frem foretage oprydning m.m. langs buskene ved de første p-pladser op mod randbeplantningen.

Der for må der ikke parkeres på de første p-pladser i Vandmanden, Krebsen og Fiskene i dagtimerne.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sommervedligeholdelse af de grænne områder

Grundejerforeningen har indgået en aftale med TRIM-havebrug om sommervedligeholdelse af de grønne områder.

De er godt igen med at få områderne til at se pæne ud igen.

Ved græsslåningen er der nogle helligedag/forglemmelser, som de vil rette op på de næste par dage.

Ukrudtsbekæmpelse/sprøjtning af stierne er fortaget men der vil gå nogle dag før resultatet begynder at kunne ses.

I næste uge vil de starte med at beskærer buskene langs stierne.

Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk

Hvis i vil indgå en aftale med TRIM-havebrug om græsslåning af firkanten er i velkommen til at kontakte dem på 20482429 eller trim-havebrug@hotmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ekstra lamper på carportene

Som vedtaget på vores generalforsamling den 21. marts 2018 skal der opsættes ekstra lamper på vores carporte. Arbejdet er afsluttet og udføres af Egedal El.

De første lamper blev opsat i Skorpionen med henholdsvis 3W og 9W LED pære for at se hvilken lysstyrke der var behov for. Vi har valgt at bruge 3W LED, da den giver en fin belysning på stien.