Ny områder til Trailer parkering

Arkiv

Status 31. juli 2021

Så er TDC og Nordkysten færdig med at bruge de 2 nye arealer (i Skorpionen og Fiskene), som er udlagt til parkering af vores trailer og nu klar til brug. Før du parker din trailer på området er det vigtig du læser reglerne og hvordan du får klistermærket til din trailer her

—-

Som aftalt på vores generalforsamling er vores 2 gamle gas-huse revet ned, der er udlagt stabilgrus og vi er helt klar med klistermærker til trailerne. Men inden vi kan gå i gang med at bruge områderne til parkering af vores trailer, så har vi lige nu lånt dem ud til TDC og Nordkysten, så de kan bruge dem til grus og kabel-trailer. Så dette ikke skal ligge på vores parkering.

TDC og Nordkysten sørger naturligvis for at pladserne/områderne efterlades i pæn stand.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen

Arkiv

Status fra Novafos – forventet slutdato rykket til August

Novafos er som bekendt i fuld gang med at renoverer vandledningerne ved jeres ejendomme. I øjeblikket foregår der en del afsluttende arbejder i etape 1. Grundet de smalle passager og upræcise data på ledningernes placering i jorden, er vores forventet slutdato rykket til August, som det ser ud nu. Vi forsøger naturligvis, at optimere på processen, så vi minimere de forsinkelser som måtte opstå.

Vi har modtaget flere henvendelser om rindende vand fra de blå rør som kommer op af jorden. Tak for opmærksomheden, men det er helt normal procedure for vores arbejde, da vandet skal skylles igennem de nye vandledninger i minimum 4 dage før, det kan kobles på jeres vandstik. I nogle tilfælde skal vandet skylle i længere tid, så vi er sikre på, at vandkvaliteten bliver godkendt.

De kommende uger arbejder vi på etape 2, der er vist her på kortet.
___

Nyt fra Novafos 13-04-2021

Vedlagte billede viser hvor novafos vil lægge jord så det mindst mulig gener grundejerne og kan tilrettelægge deres arbejde. En del af jorden skal bortkøres da den ikke vil være indbygningsegnet. Navafos har markeret på vedhæftet kort, hvor de vil lægge jorden. Udgangspunktet er at jorden bliver fjernet hver dag til fyraften. Græsarealerne markeret med gul til midlertidigt oplag (ca. 5-10 kvm) – dvs. disse jordoplag bliver fjernet, når vi skal fylde jord i hullerne igen. Jordoplagene bliver hegnet inde, så børn og andre ikke benytter jorden som legeområde. Se billedet her
___

11-04-2021

Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen i perioden april til juli 2021. Læs informations brevet her

Bestyrelsen har nu modtaget fra Novafos informations brevet, som de har givet eller vil give til grundejerne i Skorpionen vedr. udskiftning af vandledninger i dette område. Bestyrelsen kender ikke den endelig plan på hvor Novafos vil begynde eller hvornår de er de enkelte steder.

Ordinære generalforsamling 2021

Arkiv

Den ordinære generalforsamling 2021 er UDSAT

– grundet de nuværende forsamlingsregler for indendørs forsamlinger.

Af gode grunde har vi ikke en ny dato for generalforsamlingen 2021 men håber, at få den gennemført løbet af forsommeren eller september måned.

Nuværende bestyrelsen forsætter frem til generalforsamlingen er afholdt.

Bestyrelsen vil/kan varetage driften i henhold til budgettet for 2021, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2020.

Gravearbejdet ifm. fibernet fra TDC NET

Arkiv

Så er TDC og Nordkysten i fuld gang med at grave og lægge rør ned til fibernet.

Der vil være en gennemgang med bestyrelsen af vores fliser og grønne områder når de er færdige.
Så i skal have tålmodighed – ring derfor IKKE til TDC.
Hvis der er skader på noget af grundejers ejendom, så skal i sende en mail til os på bestyrelsen@skorpionen73.dk

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde d. 11/1 2021

Arkiv

Grundet de nye Corona rekreationen, som myndighederne udmeldt tirsdag d. 5/1 2021 har bestyrelsen valgt ikke, at afholde bestyrelsesmøde mandag d. 11/1 2021. Dette betyder også, at der ikke vil være spørgetid for grundejeren denne dag mellem kl. 19:00 og 19:30.

Har du spørgsmål eller andet til bestyrelsen er du meget velkommen til at sende en mail til os på bestyrelsen@skorpionen73.dk

Gravearbejdet ifm. fibernet fra TDC NET

Arkiv

Kære Grundejere

Her lidt info omkring gravearbejdet i forbindelse med fibernet fra TDC NET

Efter at have talt med Egedal kommune og TCD NET er vi blevet informeret om følgende:

Vi behøver ikke at afholde en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af gravearbejdet i forbindelse med TDC NET fibernet, for begrund af “privat vej lovet”, så kan en borger eller grundejerforening ikke nægte at der bliver gravet gas, el og fiber ned. Men vi vil være med til et vejsyn hvor vi vil gennemgå planlægningen af gravearbejdet.

Når vi ved mere omkring gravearbejdet og evt. tidsplan vil vi orienteret jer om dette på mail og hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen