Affald

Arkiv

Som alle nok allerede ved, så er der etableret 21 affalds-øer på vores parkeringspladser. Dette er en midlertidig ordning indtil vi får etableret de 10 affaldsstationer delvis nedgravet, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22.6.

Hvor længe det midlertidige ordning skal vare ved vi ikke, men vi arbejder hårdt på at komme i gang med projektet. Vi har på bestyrelsesmødet den 8.8. (se referatet) peget på 10 steder, som nu skal forhandles med kommunen. Du må meget gerne kommentere dette forslag men det skal ske i forhold til at sende os en mail til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Vi orker ikke de mange facebook-opslag, som ofte bliver afsporet.

Hvis du har kommentarer skal disse være os i hænde senest den 25.8. da vi forventer at træffe den endelige afgørelse med kommunen og entreprenøren denne dag.

Men vi orker naturligvis gerne konstruktive forslag og kommentarer, som vi tager med videre i arbejdet. Desuden arbejder vi på at skaffe det nødvendige lån til formålet.

Hilsen bestyrelsen

Regnvandsledninger. Vigtigt!!!

Arkiv

Som I kan se af brevet fra Novafos, så er der problemer med regnvandsafløbet i langt de fleste af de huse, hvor Novafos skal skifte vandledninger.

Det betyder at de huse som lige nu får lagt nye vandledninger ind må imødese en ekstra regning for udbedring af regnvandsafløbet. Som det fremgår af skrivelsen er der problemer med tilkoblingen fra skuret og til selve brønden.

Og da det tilsyneladende er et generelt problem, skal alle nok fremover forvente at der skal ske en udbedring af regnvandsledningen.

I første omgang er det de 16 huse i Skorpionen der har et problem, men som skrevet skal alle nok afsætte midler til denne udbedring.

Hvad der er sket med de huse der allerede har fået lagt nye vandledning ind, står lidt hen i det uvisse, og ingen kan svare på det.

Læs brevet fra Novafoss grundigt igennem og der er også fotodokumentation i dette brev.

Det er den enkelte grundejer som har ansvaret for regnvandsledninger der ligger op til huset og under huset og haven. Det står tydeligt i deklarationerne, som det også fremgår af brevet.

Grundejerforeningen der derfor ikke en del i denne proces, og al henvendelse skal ske til Novafos.

Der bliver omdelt et tilbud fra Egedal Gruppen (kloakmester) i uge 29 til de 16 grundejere som det foreløbig handler om og det er nok en fordel at slå til mens der er gravet op. Prisen for udbedringen er lige nu 6250 kr. inkl. moms.

link til “brev til GF Langekær” her

Vægten 30 og 31

Arkiv

Som de fleste af jer sikkert ved, så nedlægges Vægten 30 og 31 som flygtningeboliger og skal igen fungere som daginstitution.

Egedal Kommune har indgået en aftale med en Bygherre om en ombygning og arbejdet starter så småt allerede i uge 29 med etablering af en byggeplads, hvor dele af parkeringspladsen foran institutionen vil blive inddraget til dette formål. Opstarten af byggeprojektet sker i uge 31/32 og forventes færdig i uge 1 2023.

Vi er blot formidlere af denne information og hvis nogle af de omkringboende har spørgsmål bedes disse rettes til projektleder Andreas Jørgensen på Egedal Kommune. Hans e-mail er Andreas.Jorgensen@egekom.dk og tlf. nr. 7259 7077

mvh
Bestyrelsen

Arealer omkring husene og 4-kanterne

Arkiv

Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra grundejerne omkring vedligeholdelse af de små 4-kanter
mellem husene og arealerne omkring ens eget hus.

I henhold til tidligere beslutninger helt tilbage til 1970’erne skal grundejerne selv vedligeholde 4-kanterne
og derfor vil bestyrelsen opfordre til at I taler sammen og fordeler opgaverne. Det er jo en god anledning til at mødes til noget hygge. Og hvem tager initiativet? Det gør du såmænd – ellers sker der jo aldrig noget. Den firkant jeg selv repræsenterer har 6 store arrangementer om året. Det er sommerfester, skovture, fisketure, praktisk dage, julearrangement og Skt. Hans bål. Så selv om vi er meget forskellige kan det sagtens lade sig gøre.

I forhold til arealerne rundt om en eget hus, så tilhører disse som bekendt Grundejerforeningen, men det er den enkelte grundejers ansvar at der se pænt ud. Ligesom det er jeres pligt at rydde sne, er det også jeres pligt at holde arealerne ryddet både for jeres egne ting men også for beplantning mm. Mange steder er der rigtig pænt, men der er også steder som virkelig trænger til en kærlig hånd.

Og så lige en sidste ting. Det er ikke tilladt at placere udendørsunit til varmeblæsere på grundejerforeningens arealer. Derfor skal disse placeres i egen have. Overtrædelse af dette vil medføre en anmeldelse til kommunen med påbud om at fjerne denne unit. Og for en god ordens skyld er det ikke tilladt at trække el-kabler fra eget hus til carportene. Carporte og flisearealerne tilhører ligeledes Grundejerforeningen i henhold til lokalplanen og deklarationerne.

mvh
Bestyrelsen