Velkommen tilbage

Arkiv

Vores hjemmeside har ikke fungeret i et stykke tid, men nu har vi endelige fundet en leverandør “IT-room” som sørger for opdateringer og vedligeholdelse.

Det betyder at grundejerne for fremtiden skal kigge forbi vores hjemmeside for at blive opdateret omkring nyheder og meddelelser og det betyder også at vi fremtidig vil skrue ned for vores aktiviteter på Facebook. I kan nu se alle vores referater og vores forretningsorden

Affaldsløsninger

Arkiv

I uge 10 afholder vi møde med Egedal Kommunes Affaldsgruppe. Alle papirssække skal udfases og i fremtiden skal vi aflevere vores affald på centrale steder i Grundejerforeningen. Hvor disse steder bliver helt præcist afhænger af de forhandlinger vi nu går i gang med.

Det betyder også at der sandsynligvis bliver inddraget nogle parkeringsbåse rundt omkring og derfor vil vi endnu engang pointere at campingsvogne, trailere og varebiler over 3500kg ikke må parkere på vores forskellige parkeringsarealer.

Generalforsamling 2022

Arkiv

I år afholdes den ordinære generalforsamling onsdag den 27. april kl. 19 – 21 på Ølstykke Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne. Og husk hvis I har forslag skal der også fremgå hvad disse koster.

Vi kan dog allerede nu afsløre at vores opsparede kapital skal anvendes til de affaldsløsninger som skal anlægges og her kommer Grundejerforeningen til at betale 70% af udgifterne. Desuden har vi et stort ønske om at etablere ny stibelysning – specielt i Vægten og Skorpionen. Det er disse udgifter bestyrelsen vil prioritere

Ny områder til Trailer parkering

Arkiv

Status 31. juli 2021

Så er TDC og Nordkysten færdig med at bruge de 2 nye arealer (i Skorpionen og Fiskene), som er udlagt til parkering af vores trailer og nu klar til brug. Før du parker din trailer på området er det vigtig du læser reglerne og hvordan du får klistermærket til din trailer her

—-

Som aftalt på vores generalforsamling er vores 2 gamle gas-huse revet ned, der er udlagt stabilgrus og vi er helt klar med klistermærker til trailerne. Men inden vi kan gå i gang med at bruge områderne til parkering af vores trailer, så har vi lige nu lånt dem ud til TDC og Nordkysten, så de kan bruge dem til grus og kabel-trailer. Så dette ikke skal ligge på vores parkering.

TDC og Nordkysten sørger naturligvis for at pladserne/områderne efterlades i pæn stand.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen

Arkiv

Status fra Novafos – forventet slutdato rykket til August

Novafos er som bekendt i fuld gang med at renoverer vandledningerne ved jeres ejendomme. I øjeblikket foregår der en del afsluttende arbejder i etape 1. Grundet de smalle passager og upræcise data på ledningernes placering i jorden, er vores forventet slutdato rykket til August, som det ser ud nu. Vi forsøger naturligvis, at optimere på processen, så vi minimere de forsinkelser som måtte opstå.

Vi har modtaget flere henvendelser om rindende vand fra de blå rør som kommer op af jorden. Tak for opmærksomheden, men det er helt normal procedure for vores arbejde, da vandet skal skylles igennem de nye vandledninger i minimum 4 dage før, det kan kobles på jeres vandstik. I nogle tilfælde skal vandet skylle i længere tid, så vi er sikre på, at vandkvaliteten bliver godkendt.

De kommende uger arbejder vi på etape 2, der er vist her på kortet.
___

Nyt fra Novafos 13-04-2021

Vedlagte billede viser hvor novafos vil lægge jord så det mindst mulig gener grundejerne og kan tilrettelægge deres arbejde. En del af jorden skal bortkøres da den ikke vil være indbygningsegnet. Navafos har markeret på vedhæftet kort, hvor de vil lægge jorden. Udgangspunktet er at jorden bliver fjernet hver dag til fyraften. Græsarealerne markeret med gul til midlertidigt oplag (ca. 5-10 kvm) – dvs. disse jordoplag bliver fjernet, når vi skal fylde jord i hullerne igen. Jordoplagene bliver hegnet inde, så børn og andre ikke benytter jorden som legeområde. Se billedet her
___

11-04-2021

Novafos udskifter vandledninger i området Skorpionen i perioden april til juli 2021. Læs informations brevet her

Bestyrelsen har nu modtaget fra Novafos informations brevet, som de har givet eller vil give til grundejerne i Skorpionen vedr. udskiftning af vandledninger i dette område. Bestyrelsen kender ikke den endelig plan på hvor Novafos vil begynde eller hvornår de er de enkelte steder.